Saturday, March 7, 2009

BUKU MERAH (PANDUAN UNTUK ORANG AWAM)

1. APABILA DIBERHENTIKAN POLIS

1.1 Sekiranya polis tersebut tidak memakai pakaian

seragam

Tanya beliau mengenai kad kuasa beliau

1.2 Kad Kuasa Polis

Warna Merah: Anggota polis tersebut telah

digantung. Beliau tidak

mempunyai apa-apa kuasa

untuk berbuat apa-apa. Anda

tidak perlu mengendahkan beliau.

Warna-warna lain:

Warna Biru: Polis yang berpangkat Inspek

tor dan keatas.

Warna Kuning: Polis yang berpangkat dibawah

Inspektor

Warna Putih: Polis Simpanan

Ambil perhatian nama dan nombor anggota polis

pada Kad Kuasa Polis.

1.3 Di dalam Pakaian Seragam

Ambil perhatian nama dan nombor anggota

polis pada pakaian seragamnya.

1.4 Kenderaan Polis

Ambil perhatian tentang nombor pendaftaran

pada kereta peronda, motosikal atau kenderaan polis

tersebut.

2. APABILA DISOAL OLEH POLIS

2.1 PengenaIan Anda

Anda cuma perlu berikan nama, kad pengenalan dan

alamat sahaja.

2.2 Seandainya ditanya soalan-soaian lain

Anda boleh bertanya, "Adakah saya ditahan? "

2.3 Bilakah anda ditahan

Anda ditahan apabila anggota polis itu

• menjawab "ya" pada soalan di atas

• beliau tidak membenarkan anda

meninggalkan

tempat tersebut atau ingin membawa anda

ke balai polis

• apabila anda digari

Jika anda tidak ditahan anda boleh berlepas dari

tempat tersebut atau enggan mematuhi arahan

beliau untuk ke balai polis atau tempat lain jika

diarahkan.

2.4 Bilakah anda tidak boleh ditahan

Polis tidak boleh menahan anda semata-mata kerana

anda berkemungkinan menjadi seorang saksi dan

polis ingin mengambil kenyataan saksi daripada

anda (Kenyataan saksi/112).

3. SOALJAWAP OLEH POLIS TANPA PENAHANAN

3.1 Kenyataan saksi/112

Apabila pihak Polis menjalankan siasatan mengenai

sesuatu kes dan berpendapat bahawa anda

tersebut, pihak Polis boleh menyoal anda dan menulis

jawapan-jawapan anda (Kenyataan saksi/112).

3.2 Permintaan rasmi /tidak rasmi

Selalunya, pihak polis membuat permintaan tidak rasmi

untuk anda memberikan Kenyataan saksi/112. Sekiranya

tempat dan waktu adalah bersesuaian, beri kerjasama.

Sekiranya tidak, beritahu Polis yang anda akan berbuat

demikian pada tempat dan waktu yang bersesuaian.

Sekiranya anda enggan bekerjasama sama-sekali, Polis

akan mengeluarkan suatu perintah rasmi yang

ditandatangani oleh pegawai penyiasat (Perintah Polis}

untuk meminta anda bekerjasama.

3.3 Memberikan Kenyataan saksi/112

Anda mempunyai hak untuk meminta seorang peguam

menemani anda. Ini adalah dinasihatkan.

Di dalam memberikan Kenyataan saksi/112, anda boleh

enggan menjawap apa-apa soalan yang boleh mendedahkan

anda kepada apa-apa kesalahan jenayah.

• Bawa bersama anda buku nota atau kertas tulisan

(nota peribadi).

• Tulis semua soalan yang ditanya di dalam

nota peribadi.

• Pastikan anda memahami setiap soalan yang ditanya.

• Ambil masa dan fikir berhati-hati sebelum

menulis jawapan di dalam nota peribadi.

• Baca jawapan anda kepada Pegawai Polis yang

menyoal anda.

• Simpan nota peribadi untuk rujukan di masa hadapan.

3.4 Menandatangani Kenyataan saksi/112 anda

Sebelum menandatangani kenyataan anda, baca solansoalan

dan jawapan-jawapan yang ditulis oleh Pegawai Polis

secara berhati-hati.

• Bandingkan kenyataan yang anda

disuruh tandatangani dengan nota peibadi anda.

• Anda mempunyai hak untuk

membuat pembetulan/perubahan kepada

kenyatan anda sebelum menandatanganinya.

• Tuliskan tandatangan anda di bawah ayat

penghabisan kenyataan anda.

Sekiranya anda gagaI mematuhinya. anda tidak boleh

ditangkap. Akan tetapi, itu adalah satu kesalahan dan

pihak Polis boleh meminta Majistret untuk mengeluarkan

suatu waran terhadap anda untuk memaksa anda

bekerjasama.

4. PENAHANAN OLEH POLIS

4.1 Apabila ditahan tanya, "mangapa saya ditahan?"

Setiap tahanan yang dibuat tanpa dimaklumkan sebabnya

adalah satu tahanan yang salah.

4.2 Jangan melawan

Anggota polis mempunyai hak untuk

menggunakan kekasaran yang munasabah sekiranya anda

melawan.

4.3 Tanya - "Ke balai mana encik hendak membawa

saya?"

Anggota polis tersebut hendaklah membawa anda dengan

segera ke balai polis berdekatan dan tldak ke tempat lain.

4.4 Apa perlu dibuat setelah dimaklumkan

tentang tangkapan.

Anda mempunyai hak untuk membuat panggilan telefon. Buat

panggilan kepada keluarga, peguam atau Pusat

Bantuan Guaman. Maklumkan mereka:-

• Anda telah ditangkap.

• Masa, tempat dan sebab-sebab tangkapan.

• Pengenalan anggota polis yang menangkap.

• Balai polis kepada mana anda dibawa.

4.5 Apa terjadi selepas tangkapan?

Anda boleh ditahan sehingga 24 jam:

• Di balai polis atau

• Di lokap balai polis

dengan tujuan untuk membantu siasatan polis.

5. HAK-HAK ANDA KETIKA DALAM TAHANAN

5 1 Hak untuk menghubungi Peguam

Awak mempunyai hak untuk berhubung dengan peguam

dan nyatakan kehendak anda untuk berbuat demikian.

5.2 Pakaian

Anda boleh mempunyai satu set pakaian semasa di dalam

lokap.

5.3 Barangan Persendirian

Anggota polis hendaklah merekodkan segala

barangan persendirian anda di dalam penjagaan yang

selamat. Barangan-barangan ini hendaklah dipulangkan

sebaik sahaja anda dilepaskan.

5.4 Kebajikan

Anda dibenarkan untuk mandi 2 kali sehari.

Sekiranya anda sakit, anda boleh mendapatkan

rawatan dengan segera.

Anda hendaklah diberikan makanan, minuman yang

wajar dan mencukupi sepanjang tahanan.

5.5 Berapa lama polis boleh menahan anda

Polis boleh menahan anda sehingga 24 jam unluk siasatan.

Adalah menjadi tanggungjawab polis untuk menyiapkan

siasatan dalam tempoh 24 jam dan melepaskan anda

secepat yang mungkin.

Seandainya polis tidak dapat menyelesaikan siasatan

mereka di dalam masa 24 jam, Polis mesti membawa

anda ke hadapan seorang Majistret untuk satu Perintah

Reman untuk menyambung penahanan anda melepasi 24

jam.

6. PERINTAH REMAN OLEH MAJISTRET

6.1 Siapakah Majistret

Majistret adalah seorang pegawai Mahkamah yang

mempunyai kuasa samada untuk memberi Perintah

Reman untuk menahan anda lebih dari 24 jam.

6.2 Tujuan Perintah Raman

la adalah bertuiuan untuk memberikan lebih banyak masa

kepada Polis untuk menyelesaikan siasatan mereka dan

memutuskan samada terdapat keterangan untuk

membuat pertuduhan kesalahan jenyah terhadap anda.

Pihak polis tidak boleh memohon Perintah Reman

semata-mata bagi tujuan mendapatkan kenyataan

daripada anda.

6.3 Jangka hayat Perintah Reman

Apabila anda dibawa ke hadapan Majistret untuk

Perintah Reman, Polis mestilah memberikan sebab-sebab

mengapa anda perlu ditahan melebihi 24 jam. Majistret

bertugas mestilah memberikan pertimbangan yang wajar

terhadap sebab-sebab yang diberikan Polis.

Polis selalunya akan memohon penahanan lanjutan se

lama 14 hari atau kurang.

Majistret, selepas memberikan pertimbangan wajar sebabsebab

yang diberikan oleh Polis, mempunyai budi bicara:

untuk tidak membenarkan Perintah reman; atau,

untuk membuat Perintah reman untuk suatu

jangkamasa yang lebih pendek dari yang dipohon

Polis.

Polis boleh membuat lebih daripada satu permohonan

untuk Perintah Reman. Walaubagaimanapun, anda tidak

boleh ditahan lebih daripada 15 hari kesamuanya.

6.4 Apakah langkah yang perlu anda ambil sekiranya

anda dihadapkan ke

Majistret

Maklumkan kepada Majisiret bahawa:

anda ingin mendapatkan representasi peguam

dan memaklumkan kepada LAC serta keluarga anda.

anda ingin mendapatkan bantuan perubatan

kerana anda tidak sihat atau telah didera,

anda telah diugut atau didera semasa di

dalam tahanan (jika ada).

anda telah dinafikan dengan makanan / air /

pakaian yang sewajarnya, tandas atau perhatian

perubatan yang sewajarnya semasa di dalam

tahanan (jika ada).

samada polis telah menjalankan penyiasatan

semasa anda di dalam tahanan.

6.5 Pohon untuk Perintah Reman yang singkat

Pohon untuk Perintah Reman yang singkat sebelum

Majistret memberi Perintah Reman. Beri alasan-alasan

(sebagai contoh: "saya akan bekerjasama dengan polis di

dalam siasatan", "saya akan hadir setiap kali polis

memerlukan saya" dan sebagainya).

7. PEMERIKSAAN BADAN TANPA TAHANAN

7. 1 Bilakah ia boleh dilakukan

Sekiranya anda berada di tempat (sebagai contoh:

karaoke / kelab) di mana polis sedang melakukan

serbuan atau mencari sesuatu (sebagai contoh: dadah

berbahaya}, polis berhak untuk melakukan pemeriksaan

badan/beg anda tanpa menahan anda. la hanya boleh

dilakukan dengan kehadiran pegawai polis yang

berpangkal tidak kurang daripada inspektor,

7.2 Apakah yang perlu anda lakukan

Jangan benarkan polis untuk memasukkan tangan

mereka ke dalam saku atau beg anda.

Kosongkan saku /beg anda di hadapan polis secara

sukarela untuk memastikan anda dapat ngawasi

barangan anda.

Keluarkan barangan anda satu demi satu. Setiap kali,

sebut sebagai contoh "purse", "kunci", "kad

pengenalan" dan sebagainya.

Apabila saku / beg anda kosong, terbalikkan saku I beg

Tersebut

7.3 Hak-hak anda

Wanita hanya boleh diperiksa badan

mereka o!eh pegawai polis wanita sahaja.

Setiap pemeriksaan badan perlu dilakukan

dengan penuh sopan (sebagai contoh:

bahagian sulit tidak boleh disentuh).

Tidak ada undang-undang

membolehkan anda dibogelkan.

8 PEMERIKSAAN BADAN APABILA DITAHAN

8.1 Bilakah polis boleh melakukannya

Polis mempunyai kuasa untuk melakukan pemeriksaan

badan bagi objek yang berhubung dengan kesalahan

yang disyaki.

Pemeriksaan badan harus dilakukan di dalam kawasan

yang terlindung. Adalah menjadi hak anda untuk

diperiksa di kawasan yang terlindung.

8.2 Pemeriksaan badan secara bogel

Walaupun semasa anda ditahan, tidak ada undang-undang

membolehkan Polis memaksa anda dibogelkan.

Sekiranya anda dipaksa untuk bogel / diugut sekiranya anda

enggan berbogel:

Bantah.

Pastikan anda dapatkan nama pegawai polis tersebut.

Buat laporan selepas kejadian tersebut.

9. SOAL-SIASAT OLEH POLIS SELEPAS DITAHAN

9.1 Kenal pasti pegawai polls yang menyoal-siasat anda.

Pastikan nama I pangkat pegawai polis yang menyoal-siasat

anda.

9.2 Hak memilih untuk berdiam diri

Polis lazimnya akan memulakan perbualan ramah mesra

(sebagai contoh: soalan-soalan mengenai keluarga anda,

kawan-kawan dan sebagainya). Anda harus bersopan.

Jangan khuatir untuk berdiam diri. Itu adalah hak anda.

9.3 Polis inginkan kenyataan bertulis (Kenyataan 113)

daripada anda

Polis akan menyoal anda dan kemudian menulis jawapan

anda. Anda hanya perlu memberi nama penuh, umur, alamat

dan pekerjaan (Butir-butir peribadi).

Selain daripada memberi Butir-Butir Peribadi, anda berhak

untuk berdiam diri.

Sekiranya anda memilih untuk berdiam diri, katakan: "Saya

akan menjawab di Mahkamah".

9.4 Polis tidak berhak untuk memaksa anda memberi

Kenyataan 113

Setelah memberi Butir-Butir Peribadi tetapi polis mengugut

untuk memaksa anda untuk memberi kenyataan bertulis:

bertenang dan berdiam diri;

polis tidak berhak untuk mengugut, memukul atau

Sekiranya anda telah diugut, dipukul ataupun dipaksa, buat

laporan Polis terhadap Pegawai Polis berkenaan secepat

mungkin. Ini adaiah hak anda.

9.5 Sekiranya anda ingin memberikan Kenyataan 113

Ikut perkara-perkara di dalam perenggan-perenggan 3.3 dan

3.4 di atas.

Sekiranya anda tidak mempunyai buku nota/kertas tulisan,

minta dari Pegawai Polis.

Kenyataan 113 anda boleh digunakan sebagai keterangan

terhadap anda di dalam Mahkamah untuk membuktikan:

anda telah mengakui/membuat pengakuan terhadap

kesalahan jenayah sebagaimana yang dituduh; atau,

anda telah mengakui/membuat pengakuan mengenai

sebarang fakta yang boleh menunjukkan bahawa anda

bersaiah di dalam kesalahan yang dituduh.POLICE AND

YOUR BASIC RIGHTS

Published in conjunction with TANGKAP

(Tindakan Anti PenyalahGunaan KuAsa Polis)

www.malaysianbar.org.my

PUSAT BANTUAN GUAMAN / LEGAL AID CENTRES (LAC)

Kuala Lumpur : 03-2691 3005 / 03-2693 2072

Selangor : 03-3372 2792

Negeri Sembilan : 06-7633 035

Melaka : 06-2845 519 / 06-2864 514

Johor : 07-2235 698

Perak : 05-2550 523

Kedah & Perlis : 04-7333 467

Kelantan : 04-7448 660

Pahang : 09-5159 244 / 09-2969 410

Pulau Pinang : 04-2617 451 / 04-3316 830

"Law stated as at 1st August 2007. Check

www.malaysianbar.org.my for updates"*FAJRIDIL ADHA 2009

Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Facebook

Related Post
2 comments:

Anonymoussaid...

tq 4 d info!!

nard elainy said...

ooo...tenkiu for da tips..

 
© Copyright 2009 Fajridil  |  Template by Asral Enterprise